Welkom

De zorg moet anders: persoonlijker, dichter bij huis en goedkoper. En ook: minder complex en meer gericht op eigen kracht van mensen. Dat vindt de samenleving, maar ook overheid, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties zijn daarvan overtuigd. De vraag is: hoe?

Adviesbureau Zorg Zelforganiseren adviseert en ondersteunt u bij de omslag naar een activerende zorgcultuur op maat: mensgericht, economisch gezond en maatschappelijk ingebed. In onze (verander)trajecten spelen de zorgprofessionals de belangrijkste rol; het management doet een stapje terug, in omvang én in verantwoordelijkheid. De cliënt, zorgprofessional en mantelzorger geven vorm aan samenredzaamheid van waaruit mensen hun eigen kracht leren zien én gebruiken.

Werken met Zorg Zelforganiseren betekent:

Omdenken
Omdenken
De vraag van uw cliënt staat centraal; de systemen zijn dienend
Nabijheid
Nabijheid
Buurt- of wijkgerichte zorg met oog voor (nieuwe) eigen netwerken
Creativiteit
Creativiteit
U bereikt uw doelstellingen via de kracht van de mensen in uw organisatie
Methodische aanpak
Methodische aanpak
Groei door systematisch te zoeken, leren en experimenteren
Eenvoud
Eenvoud
Praktische interventies als oplossing
Inspiratie
Inspiratie
Succesvolle voorbeelden uit de praktijk
Draagvlak
Draagvlak
Verandering ontstaat vanuit de medewerkers en teams
Permanente veranderstrategie
Permanente veranderstrategie
Uw organisatie kan zich continu aanpassen

Werken met Zorg Zelforganiseren betekent:

Omdenken
Omdenken
De vraag van uw cliënt staat centraal; de systemen zijn dienend
Nabijheid
Nabijheid
Buurt- of wijkgerichte zorg met oog voor (nieuwe) eigen netwerken
Creativiteit
Creativiteit
U bereikt uw doelstellingen via de kracht van de mensen in uw organisatie
Methodische aanpak
Methodische aanpak
Groei door systematisch te zoeken, leren en experimenteren
Eenvoud
Eenvoud
Praktische interventies als oplossing
Inspiratie
Inspiratie
Succesvolle voorbeelden uit de praktijk
Draagvlak
Draagvlak
Verandering ontstaat vanuit de medewerkers en teams
Permanente veranderstrategie
Permanente veranderstrategie
Uw organisatie kan zich continu aanpassen

Diensten

Adviesbureau Zorg Zelforganiseren zoekt samen met u naar nieuwe manieren van organiseren. Wij helpen u het zwaartepunt van de zorg terug te leggen waar het hoort: bij de interactie tussen de zorgprofessional en de cliënt.

Zorg zelf organiseren gaat uit van zelforganiserende teams met een brede eigen verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van zorg. Zij krijgen meer ruimte om de zorg vanuit en met (individuele) cliënten te bekijken en in te vullen, zonder organisatiebrede, beperkende standaarden. Daarbij maken de teams gebruik van (nieuwe) netwerken en werken ze samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Hoe?

Adviesbureau Zorg Zelforganiseren adviseert en ondersteunt uw organisatie en uw medewerkers om stap voor stap wezenlijk anders te gaan denken, werken en organiseren.

Wat levert het op?

Zorg zelf organiseren geeft het vakmanschap, de oprechte betrokkenheid en het werkplezier van uw medewerkers een impuls. Zij geven zelf gezicht aan de zorgverlener van nu: activerend, coachend en dienend om de cliënten hun autonomie (zoveel als mogelijk) terug te geven. De cliënt profiteert van die grotere slagvaardigheid: op wensen en mogelijkheden kan beter en sneller worden ingespeeld, waardoor de cliënt zijn eigen kracht ontdekt om stappen richting grotere zelfstandigheid te nemen.

Organisatiecoaching

Zorg zelf organiseren betekent een effectieve, maar uitdagende cultuuromslag voor organisaties. Wij adviseren en begeleiden u graag tijdens dat proces.
Samen met u ontwikkelen we een nieuwe visie, waarin zorg zelf organiseren centraal staat. Die stip op de horizon wordt vooral door de medewerkers ingekleurd. Samen met hen onderzoeken, benoemen en organiseren we wat nodig is om meer en anders ruimte te geven aan hun vakmanschap en aan de autonomie van de cliënt. De eigen kracht van zorgprofessionals en teams is daarbij het uitgangspunt.

Coachingsreizen

Wij organiseren ook coachingsreizen.  Tijdens het reizen reflecteren we op ons leven en de keuzes die we daarin hebben gemaakt. Zijn dit de keuzes waar we van droomden? Volgen we ons hart? Wat raakt ons aan? Samen gaan we op zoek naar antwoorden.

Innovatie

De wereld van de zorg is voortdurend in beweging. In het krachtenveld van bedreigende en kansrijke factoren wilt u steeds de best mogelijke en betrokken zorg blijven leveren; innovatie is daarbij onmisbaar.
Zorg zelf organiseren is een manier om flexibel en continu in te spelen op de toekomst en maakt ‘veranderen’ minder lastig: de verantwoordelijkheid die u uw medewerkers en teams toevertrouwt – en daarmee de waardering voor hun professionaliteit – inspireren tot het steeds opnieuw actief zoeken naar slimme en creatieve oplossingen en tot breedgedragen, continue verbetering.

Over mij

Mijn passie voor de gezondheidszorg is er altijd geweest. Na de HBO-V in Groningen werkte ik in verschillende functies in diverse velden van de zorg: als verpleegkundige in de psychiatrie, als wijkverpleegkundige, bij het Centraal Orgaan Asielzoekers en in de Jeugdgezondheidszorg. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Zo keek ik als verpleegkundige in Afrika en op Curaçao letterlijk over de grenzen heen. In de jaren daarna was ik manager in een verpleeghuis en in de GGZ. De master Bedrijfskunde in Zorg en Welzijn hielp me om mijn visie op ‘nieuw organiseren’ verder te ontwikkelen. Dat theoretische kader bleek – zoals verwacht en bedoeld – een welkome aanvulling op de praktijkervaringen op al die verschillende plekken en in uiteenlopende functies.

De combinatie van theorie en praktijk leidde tot de overstap naar het ondernemerschap. In 2009 startte ik mijn bureau Kracht in Verbinding, van waaruit ik organisaties ondersteun als interim- of projectmanager, als adviseur of als trainer. In 2015 breidde ik mijn activiteiten uit met een adviesbureau dat zich specialiseert in het zelf organiseren van zorg: Zorg Zelforganiseren. Ik nam die stap omdat ik zag hoeveel meer je kunt bereiken – als medewerker én als organisatie – als je zelf en samen durft te vertrouwen op het talent en de kracht die je in huis hebt.

Anja Senhorst – Eigenaar Zorg Zelforganiseren

Kijk voor meer informatie op mijn Linkedin-profiel.

Referenties

 • Anja’s competenties liggen op het gebied van enthousiasmeren van cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers om nieuwe dingen te proberen. Zij heeft veel daadkracht en doorzettingsvermogen. Cliënten krijgen meer ruimte om hun eigen leven in te richten en voor medewerkers is het plezier in het werk toegenomen.

  Aly Wolsink Baardslag Adviseur en interim-manager gezondheidszorg
 • Anja is een wervelwind: vol ideeën en enthousiasme. Een sprankelend en resultaatgericht mens, die haar professionaliteit doorspekt met humor. Het was een feest mét en vóór haar te werken.

  Ingeborg en Ben Hakstege Ipscript Tekst en Web
 • Anja is enthousiast, gedreven, creatief, innovatief en heeft altijd een open mind. Zij combineert die eigenschappen met het vermogen sterk analytisch te denken en ze heeft een duidelijk inzicht in processen en gedrag van mensen. Door op een inspirerende, resultaat- en mensgerichte wijze bezig te zijn in haar werk, brengt ze veel energie en motivatie teweeg bij mensen. Hierdoor is ze in staat, zo nodig in een korte tijd, resultaten te bereiken. Dat maakt haar een krachtige manager.” Anja onderscheidt zich in een soms toch wat conservatieve omgeving doordat ze met al haar ervaring buiten de gebaande paden kan kijken en denken. Ze is voor mij een bron van energie en inspiratie en een verademing om mee te sparren en te werken.

  Susan Kroesen Locatiemanager Maasland West - BrabantzorgNet
 • Anja Senhorst is innovatief en ondernemend. Een vrouw die door de regels heen kan kijken en kan blijven zien wat werkelijk nodig is in een organisatie. Met haar enthousiasme en netwerkvaardigheden weet zij anderen te betrekken bij initiatieven. Daarbij is zij slim en creatief in het scheppen van de voorwaarden daarvoor.

  Anne-Marie Poorthuis Organisatieadviseur
 • Een stuk land kan, als er veel op verbouwd is, op den duur moe en onvruchtbaar worden. Dan is het nodig om het flink om te ploegen, zodat er weer geoogst kan worden. Anja is in staat om met haar gedrevenheid en daadkracht de ploeg te zijn om het land weer vruchtbaar te maken. Ik pluk er nu de vruchten van! Als collega houdt ze je scherp door haar positief kritische kijk. Door haar humor is het prettig om met haar te werken.

  Wilma Ratering Manager zorg en welzijn Azora, verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia
 • Ik heb Anja leren kennen als projectmanager, ze is een inspirerende persoonlijkheid die snel resultaat boekt, iemand waarop je kunt bouwen. Het pilot project kleinschalig wonen, door haar opgezet, heeft mijn organisatie de gewenste inzichten gegeven. Haar doorzettingsvermogen en het feit dat zij geen consessies heeft gedaan aan de visie heeft er toe geleid dat het woonzorg concept is doorgevoerd in al onze kleinschalige woonvormen voor dementerenden. Ik denk met genoegen terug aan onze samenwerking en ik ben trost op het resultaat.

  Lia Lubbers Manager zorg en welzijn Pleyade

Zorg Zelforganiseren: gewoon doen.

Contact

Anja Senhorst

Bleekerskade 14
6918LB Doesburg

06 55 16 49 81
 anja@zorgzelforganiseren.nl

 


STUUR MIJ EEN KOPIE VAN DIT BERICHT