Implementatieplan gemaakt voor het vormen van kleinschalige teams met meer verantwoordelijkheden. De teamleiders begeleid in het proces van teamleider naar coachend leiderschap. Door reflectie op praktijksituaties en door reflectie op persoonlijke drijfveren zijn zij zich bewust geworden van hun leiderschapsstijl. Zij hebben op hun beurt de medewerkers begeleid in het vergroten van de eigen invloed.

Resultaat
Teamleiders hebben zich coachende vaardigheden eigen gemaakt, zij zijn in staat om verantwoordelijkheden terug te leggen bij medewerkers. Er zijn kleine zorgteams gemaakt die werken voor een groep bewoners . Er is aandacht gekomen voor vraaggericht werken, (cursus methodisch begeleiden gestart). Medewerkers zijn meer zelfstandig geworden, regelen de zorg aan de clienten in kleinschalige teams zonder voortdurend een beroep te doen op de leidinggevende.

Opdrachtgever

Centrum voor visueel gehandicapten ouderen het Schild

Periode

2010

Meer informatie

Kenmerken

, Implementatie
, Verandermanagement

Deel dit project