In de organisatie heb ik kleinschalig wonen met zelforganiserende teams geïmplementeerd. Er is mij gevraagd om een herontwerp te maken van de organisatie. Een ontwerp gericht op kleinschalig wonen met zelforganiserende teams. Samen met teams, leidinggevende, cliëntenraden en ondersteunende diensten hebben we een projectgroep en dialoogtafels opgezet. Er is een visie beschreven uitgaande van de behoefte van de cliënt en zijn netwerk.

Resultaat
Het herontwerp kleinschalig wonen heeft het traditionele verpleeghuis getransformeerd naar kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. De zorg gaat uit van de wensen van de cliënt. Er zijn groepswoningen voor zes clienten. Teamcoaches zijn aangesteld en hebben traditionele teamleiderfuncties vervangen. Teams werken zelfstandig binnen afgesproken kaders. Ieder team heeft een teamontwikkelplan opgesteld door het team. De betrokkenheid van de familie en van de medewerkers is veel groter dan in het traditionele verpleeghuis.

De ondersteunende diensten hebben een cultuuromslag gemaakt en zijn ondersteunend geworden aan de zelforganiserende teams. Er is geen centrale keuken, medewerkers van de facilitaire dienst zijn omgeschoold en hebben een functie gekregen als woonassistent in het kleinschalig wonen. Familieleden en cliëntenraad zijn vanaf het begin af aan betrokken en hebben actief geparticipeerd in de projectgroep. Medewerkers plannen hun werk zelf en voelen zich meer dan ooit betrokken bij de zorg, er is een samenwerking gecreëerd met familieleden.

Hierover gepubliceerd onder redactie van A. Poorthuis in het boek: De kracht van de netwerkbenadering (uitgeverij van Gorcum, 2006), hs. 24; Netwerkontwerp voor wonen met zorg.

Opdrachtgever

Pleyade, Arnhem

Periode

2005 – 2007

Meer informatie

Kenmerken

, Implementatie
, Projectleider
, Verandermanagement

Deel dit project