Ik help de organisatie op weg naar zelforganiserend werken. Ik heb samen met de projectgroep een visie ontwikkeld voor het versterken van de eigen regie voor clienten door in te zetten op zelforganiserende teams. Door zelforganiserende teams kan de organisatie de cliënt en diens omgeving daadwerkelijk centraal stellen. Medewerkers/teams kunnen alleen vorm geven aan de herstelondersteunende visie op begeleiding als zij ook zelf de regie voeren over de voor hen belangrijke werkprocessen, hun talenten gebruiken en mogen leren. Verantwoordelijkheden dienen daartoe laag in de organisatie gelegd te worden zodat medewerkers slagvaardig zijn en snel beslissingen kunnen nemen.

De organisatie heeft gekozen voor een pilot als ijsbreker. De ervaringen uit de pilot worden gedeeld met de rest van de organisatie. Er worden ambassadeurs benoemd en een zorgvuldig communicatie traject draagt er zorg voor dat de bevindingen worden gedeeld met de rest van de organisatie. Op basis van de opgedane ervaring kan de organisatie zich opmaken voor een transitie naar zelforganiserend werken. Er is gekozen voor een bottum-up aanpak, met een projectstructuur van projectgroep en klankbordgroep. In beide groepen worden medewerkers, clienten, MT en ondersteunende diensten bij elkaar gebracht om van elkaar te leren en samen de verandering te dragen en te implementeren.

Resultaat
De teams uit de pilot zijn zelforganiserend en werken binnen de kaders van de organisatie. Zij werken zonder leidinggevende en lossen de problemen zelf op. De lijnen zijn kort en daardoor zijn de medewerkers beter in staat om aan te sluiten bij de eigen regie van de cliënt. In het MTO van november 2014 hebben zij het hoogst gescoord, vooral de items, betrokkenheid en bevlogenheid scoren hoog. De pilot teams delen de ervaringen met de organisatie, zij zijn de ijsbrekers en worden door de OR, CR en andere teams uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Opdrachtgever

HVO Querido Amsterdam

Periode

2014 – heden

Meer informatie

Kenmerken

, Implementatie
, Projectleider
, Verandermanagement

Deel dit project