De opdracht was een wijze van werken ontwikkelen en medewerkers ondersteunen om op een planmatige wijze de samenhang in de wijk te bevorderen, waar medewerkers op eigen kracht werken en excelleren teneinde sterke – duurzame- wijkteams te laten ontstaan met ruimte voor vakmanschap. De organisatie is zodanig ingericht dat ze in staat is dit te ondersteunen en hier op te sturen.

Resultaat
Medewerkers zijn van centraal naar decentraal gaan werken, zij hebben wijkteams gevormd. Hierdoor krijgen zij weer oog voor de wijk en de samenhang in de wijk, inzettend op modern welzijnswerk; van zorgen voor naar zorgen dat. Door de medewerkers is een wijkscan gemaakt en naar aanleiding daarvan een plan voor de wijk, waarin acties en resultaten zijn benoemd. De medewerker van SWOA staat nu midden in de samenleving, heeft korte lijnen, is herkenbaar voor de burger, de gemeente en samenwerkingspartners. De professional is meer regisseur geworden dan inhoudelijk zorgverlener. Er wordt samengewerkt met (burger) initiatieven en andere organisaties. De professional is ondernemend, kan samenwerken in allianties waarin regie genomen wordt. Medewerkers zijn zelforganiserend maken afspraken over te behalen resultaten en leggen daarover verantwoording af. De medewerker werkt in een zelfstandig wijkteam waar ruimte is voor vakmanschap, medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de resultaten en gedragen zich als ondernemers; kansen zien en uitgaan van mogelijkheden.

Opdrachtgever

SWOA

Periode

2012

Meer informatie

Kenmerken

, Conceptontwikkeling
, Implementatie
, Projectleider
, Verandermanagement

Deel dit project